Μαρία Δ. Γεωργα

 

Ειδικός στην Διεθνή Αγορά Τουρισμού Υγείας – Περιφερειακή Διευθυντής Tourism Abroad Η.Π.Α., Κίνα, Ισραήλ, Κεντική & Ανατολική Ευρώπη, Ιαπωνία

 

Η Μαρία Δ. Γεώργα είναι εδώ και πολλά χρόνια από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες του Τουρισμού Υγείας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον διεθνή οργανισμό Laing Buisson, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, πρωτοπόρο στον Ιατρικό Τουρισμό, εκδότρια της International Medical Travel Journal (www.IMTJ.com), διοργανώτρια  IMTJ Summit & Awards καθώς και πλειάδας άλλων συνεδρίων. Επίσης στον οργανισμό ανήκουν οι βασικές πύλες ενημέρωσης διεθνών ασθενών www.Treatmentabroad.com,www.FertilityTreatmentabroad.com, www.DoctorInternet.ae και πολλά άλλα μέσα. Η εταιρεία διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λύσεων ιατρικού τουρισμού για λογαριασμό οργανισμών υγείας, ενώσεων και κυβερνήσεων. Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής ένωσης για την υγεία ενδοκοινοτικά, εκπονεί  μεγάλες ετήσιες διεθνείς έρευνες & μελέτες σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό. Επίσης ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας συμμετέχει  στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για τον Ιατρικό τουρισμό.  Η κα Γεώργα είναι περιφερειακή διευθύντρια για την ανάπτυξη των εργασιών του οργανισμού σε 67 χώρες καθώς και αρθρογράφος στην International Medical Travel Journal – IMTJ. Με βάσει τη  διεθνή της εμπειρία έχει μια ολική εικόνα όσον αφορά τα βήματα ανάπτυξης  και τις δυσκολίες του κλάδου και κυρίως τις ορθές πρακτικές του ιατρικού τουρισμού.

Είναι απόφοιτος πανεπιστημίων του εξωτερικού  με πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση επιχειρήσεων και τις Εργασιακές σχέσεις ενώ έχει παρακολουθήσει πανεπιστημιακά προγράμματα όπως: «Εφευρετικότητα & Επιχειρηματικότητα στην Υγεία» , «Φιλοσοφία», «Ευρωπαϊκό Μυστικισμό & Ψυχολογία» , «Ποιότητα στην Υγεία» κ.α.  Έχει υπάρξει εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, μέλος σε διάφορες ομάδες εργασίας σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, έχει συμμετέχει σε πλειάδα συνεδρίων και έχει κάνει αρκετές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα μέσα. Είναι επίσης βραβευμένη συγγραφέας 2 βιβλίων.