Ο Κωνσταντίνος ∆εριζιώτης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1967.
Είναι παντρεµένος και έχει ένα γιο.
Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ενώ παράλληλα µε τις σπουδές του ξεκίνησε να εργάζεται ως δηµοσιογράφος για βιοποριστικούς λόγους.

Εργάστηκε σε σημαντικά µέσα ενηµέρωσης, ως οικονοµικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης (ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ∆ΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΡΤ, MEGA, Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, κ.ά.), καθώς και ως σύµβουλος Τύπου (Ε.Ο.Τ., Χρηµατιστήριο Παραγώγων, κ.ά.).
Το 1991 τιµήθηκε µε το πανευρωπαϊκό βραβείο δηµοσιογραφίας (Media Awards) του European Foundation for Quality Management, βραβείο που δεν έχει απονεµηθεί έκτοτε ξανά σε Έλληνα.
Το 1995 ίδρυσε και διοικεί την KSD Business Solution, που ξεκίνησε εκδίδοντας το µηνιαίο περιοδικό «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και έκτοτε µε συνεχείς επενδύσεις και επεκτάσεις, έχει διευρύνει την δραστηριότητά της στους τοµείς της ∆ιαφήµισης, των Γραφικών Τεχνών, του ∆ηµιουργικού, της Επικοινωνίας, των Εκθεσιακών Κατασκευών και των Εκδηλώσεων.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ( Ε.Β.Ε.Α. ), σε δεύτερη θητεία, συμμετέχει ενεργά σε πολλούς θεσμικούς φορείς ( Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων { Σ.Ε.Τ.Ε. } , HAPCO, Ελληνορωσικό Επιμελητήριο, κ.λπ. ), ενώ είναι μέλος της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε∆ΙΠΤ), καθώς και µέλος των διεθνών δηµοσιογραφικών ενώσεων FAEP και FIPP. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στον τομέα της Οικονομίας.
Λόγω καταγωγής έχει ασχοληθεί στο παρελθόν µε την οµάδα Καλαθοσφαίρισης του Εθνικού Πειραιά.

www.ksd.gr • kder@ksd.gr
Τ. 210 211 76 76 • F. 210 211 76 77
www.facebook.com/DeriziotisK
www.facebook.com/money.tourism
www.money-tourism..gr
www.twitter.com/#!/moneyandtourism