Ο  Ιωάννης Καλλιάς γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης,  με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση Ποιότητας από το Cranfield University της Μεγάλης Βρετανίας.

 

Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινάει από το 1997 σε Χημικές Βιομηχανίες. Το 2001 ξεκινάει η επαγγελματική του σταδιοδρομία στην TÜV AUSTRIA HELLAS ως Επικεφαλής Επιθεωρητής και Προϊστάμενος του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Από το 2002 και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια διατελεί Προϊστάμενος του Τομέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, έχοντας την ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Το 2006 αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης. Από το 2010 έως σήμερα είναι Chief Executive Officer της TÜV AUSTRIA HELLAS.

 

Παράλληλα, έχει τη θέση του CEO σε άλλες 5 θυγατρικές του TÜV AUSTRIA Group σε Αυστρία (TÜV AUSTRIA Cert) και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και έχει οριστεί ως TÜV AUSTRIA Group Middle East & Balkans Area Director. Παράλληλα, από το 2017 έχει οριστεί ως TÜV AUSTRIA GROUP Director of Certification, έχοντας την ευθύνη για τις υπηρεσίες πιστοποίησης του GROUP παγκοσμίως.

 

Tέλος, μέσω της TÜV AUSTRIA HELLAS η οποία έχει οριστεί ως το κεντρικό σημείο αναφοράς και το διεθνές competence center για τα θέματα της Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων, χαράσσει τη στρατηγική σε παγκόσμια κλίμακα για το TÜV AUSTRIA GROUP μεταφέροντας την Ελληνική τεχνογνωσία σε 32 χώρες του κόσμου.