Ειρήνη Πατσιούρα

Διευθύντρια Ανάπτυξης VIDAVO

 

Η Ειρήνη είναι οικονομολόγος, MBA. Η βασική της εμπειρία είναι το Project Management (στους κλάδους της υγείας και της καινοτομίας). Επί 6 έτη υπήρξε υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (European Enterprise Network) της Θεσσαλονίκης και παράλληλα στέλεχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.  Διαχειρίστηκε για λογαριασμό της Ελλάδας, ευρωπαϊκά έργα μεγάλης κλίμακας για εφαρμόσιμες πολιτικές σχετικές με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια και για 11 χρόνια εργάστηκε στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας ως Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης. Κατά τη θητεία της ανέλαβε σημαντικό αριθμό  έργων και δράσεων υποστήριξης και ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στήριξε επιχειρησιακά σχέδια δημόσιων νοσοκομείων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας και συμμετείχε στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας για την Κ. Μακεδονία και Θράκη. Από το Μάρτιο του 2014 είναι project manager στην εταιρία ηλεκτρονικής  υγείας  VIDAVO AΕ όπου ασχολείται με σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη έργων καινοτομίας στον χώρο της υγείας, της φροντίδας και της ευεξίας. Βασικό αντικείμενο ενασχόλησης της η απομακρυσμένη διασύνδεση μέσω state of the art τεχνολογίας οικοσυστημάτων στους κλάδους της υγείας και  του τουρισμού