Δρ Ιωάννης Παππάς, GREEN EVOLUTION AE 

 

Ο Δρ Ιωάννης ΠΑΠΠΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της GREEN EVOLUTION AE, και Διευθυντής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού για την περιοχή της Μεσογείου. Είναι Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, με πάνω από 27 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς της επιστήμης, με επίκεντρο την Αειφορία του Τουρισμού, την ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα σε υποδομές και κτίρια, τον έλεγχο ή την παροχή συμβουλών στην πιστοποίηση εταιρειών και στην τεχνολογική εφαρμογή των μεθοδολογιών προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος. Είναι Εκλεκτής στα πιο σημαντικά συστήματα πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, για ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Προορισμούς, καθώς και επικεφαλής εκπαιδευτής του GSTC για την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.