Δημήτρης Μπόζης, D. BOZIS ENGINEERS

 

O Δημήτρης Μπόζης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Είναι επικεφαλής του γραφείου “D. BOZIS ENGINEERS” που είναι ενεργό από το 1992 στην εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του κατασκευαστικού τομέα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των μελετών εγκαταστάσεων που εκπονήθηκαν στο γραφείο του συγκαταλέγονται αυτές των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της IKOS RESORTS στην Ελλάδα, ανακατασκευών και νέων μονάδων στο SANI RESORT, των χώρων καζίνο στο PORTO CARRAS και στο ALEXANDER BEACH HOTEL και μονάδων στη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτίρια, με σημαντικότερο αυτό για την αξιολόγηση των συστημάτων του Ηλιακού Χωριού στη Λυκόβρυση. Η διδακτορική του διατριβή είχε ως αντικείμενο τις εφαρμογές γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Ήταν εισηγητής σε ημερίδες και σεμινάρια για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, σε σεμινάρια κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Ήταν επίσης εισηγητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης που οργανώθηκε το 2016 στο Α.Π.Θ. στα πλαίσια της δράσης EU-HORIZON 2010 PROJECT MEnS. Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

 

 

 

Τεχνικές εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στα Ελληνικά ξενοδοχεία

 

Θα παρουσιαστεί το «οπλοστάσιο» τεχνικών και συστημάτων που είναι διαθέσιμο για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στα Ελληνικά ξενοδοχεία. Θα παρατεθούν τεχνικές και συστήματα που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης, Θέρμανσης – Κλιματισμού – Αερισμού – Εξαερισμού, Κολυμβητικών Δεξαμενών και μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των απαιτήσεων σε φρέσκο νερό, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην υποκατάσταση συμβατικών πηγών ενέργειας με ανανεώσιμες και τελικά στη μείωση εκπομπών ρύπων. Θα συγκριθούν μεταξύ τους εναλλακτικές τεχνικές και θα παρατεθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.