Δάφνη Τσεβρένη

 

Η Δάφνη Τσεβρένη είναι συνιδρύτρια και Εμπορική Διευθύντρια της Clio Muse, μιας διεθνώς βραβευμένης πλατφόρμας που προσφέρει θεματικές ηχητικές ξεναγήσεις μέσα από την εφαρμογή ξενάγησης Clio Muse. Έχει 5ετή εμπειρία στον χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης και 3ετή εμπειρία στις πωλήσεις και στην προώθηση στον χώρο του Τουρισμού. Είναι απόφοιτη του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.